Regarding any cooperation-related issues please contact the advertising department Head of marketing department: Grabovenko Anna Olegovna
Address: Dalnitskaya st., 50/21 Odessa
Ph.: +38 (048) 737 87 78; +38 (067) 654 08 25
Email: marketing@softorg.com.ua
Location Organization Address Name Phone
Odessa region PE Komarov S. Y. “Seventh- Kilometer” Market, shop 406 Komarov S.Y. +38 (097) 3533062
Uzhgorod 5, Koshevy St. Matz A. V. +38 (050) 5407522
Chernivtsi Multi-purpose shopping center, market "Kalinovsky", 3rd sector, shop 10p. Voytiv V. M. +38 (098) 0849853
Ternopil “Shveyna kramnitsya” 21, Prince Ostrozkyi St. Himenko I.V. +38 (050) 6658066
Lutsk “Shveyna kramnitsya” 35, Volya Ave Lutsenko V.V. +38 (050) 8559620
Rivne 1, Grushevskogo St. Dovzhanitsa A. K. +38 (067) 1434196
Rivne 21, Kyivskaya st. Dovzhanitsa A. K. +38 (067) 1434196
Cherkasy 6 Lutsenko St. Timofeeva L. I. +38 (067) 4704593
Kryvyy Rih tailor`s workshop “Style” 4, 200 Let krivogo roga av. Glozhik E. A. +38 (068) 1771759
Kryvyy Rih tailor's workshop “Style” 3, Kharitonov st. Glozhik E. A. +38 (068) 1771759
Poltava “Shveynaya tehnika” shop 27, Shevchenko st. Liudmila Roman +38 (097)-2338541
+38 (096)-4338855
Transcarpathian region, Bushtino urban-type settlement Sole proprietorship Mykulyak V.I. 323, Glavnaya St. Mikulyak V. I. +38 (067) 4266272
Zaporizhzhya 32, Zhukovsky st. Kudrya M. N. +38 (050) 4541250
Mykolayiv 37, Dunayev St. Voitenko S. A. +38 (067) 9621068
Kharkiv “Format Media” 126, Plehanovskaya St. office 101 Mihailik Ludmila +38 (067) 7595820
+38 (066) 9534440