Методи і процес розрахунку собівартості одягу

16 серпня 2017

Кожна галузь промисловості потребують індивідуальної методології розрахунку собівартості.

Методи, які варто прийняти на озброєння для оцінки або уточнення вартості, можуть відрізнятися в залежності від галузі промисловості. Нижче наведені найбільш важливі методи, які застосовуються для оцінки вартості.
1. Розрахунок вартості роботи:
Такий розрахунок виконується під певне замовлення або роботу. Даний метод головним чином застосуємо для інженерно-технічної діяльності, де виробництво виконується згідно з кожною окремо взятою технологічною операцією.
2. Калькуляція витрат на виготовлення кожної окремо взятої партії виробів:
Даний тип розрахунку собівартості застосовуємо там, де продукція виробляється чітко певними партіями і зберігається на складі для продажу.
3. Розрахунок вартості контракту:
Розрахунок вартості контракту виходить із принципу розрахунку вартості роботи. По суті контракт - це велика робота, в той час як роботу можна розцінювати як невеликий контракт.
4. Поетапна калькуляція витрат процесів:
Якщо продукт проходить через різні етапи, кожен з яких чітко виражений і сформульований, то бажано знати, у скільки обійдеться собівартість продукту на кожному етапі. Відповідно, тут розрахунок вартості виконується по кожній процедурі. У промисловому виробництві одягу виконується оцінка вартості для кожної окремо взятої виробничої операції, як-то: виробництво трикотажу, ткацьке виробництво, волого-теплова обробка, виготовлення одягу і т.д.
5. Розрахунок витрат на одиницю продукції:
У разі використання методу розрахунку витрат на одиницю продукції, розрахунок виконується на одиницю виробленої продукції.